Försäljning

Auktionsdatum :
2023-01-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019354713
Förfall :
2023-04-19
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
21 927
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,75
Antal bud :
54
Antal acc bud :
32
Snittränta :
2,7169(99,385)
Lägsta ränta :
2,6600(99,398)
Högsta ränta :
2,7340(99,381)
% of Eq Price Lvl :
5,00