Försäljning

Auktionsdatum :
2023-01-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 301
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,30
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,0470(93,534)
Lägsta ränta :
2,0470(93,534)
Högsta ränta :
2,0470(93,534)
% of Eq Price Lvl :
100,00