Försäljning

Auktionsdatum :
2023-01-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 601
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,60
Antal bud :
20
Antal acc bud :
6
Snittränta :
1,9171(98,380)
Lägsta ränta :
1,9040(98,506)
Högsta ränta :
1,9230(98,324)
% of Eq Price Lvl :
66,67