Försäljning

Auktionsdatum :
2022-12-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017564297
Förfall :
2023-03-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 645
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,93
Antal bud :
39
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,8376(99,583)
Lägsta ränta :
1,8000(99,592)
Högsta ränta :
1,8700(99,576)
% of Eq Price Lvl :
58,57