Försäljning

Auktionsdatum :
2022-12-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 350
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,35
Antal bud :
7
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,8765(94,259)
Lägsta ränta :
1,8740(94,271)
Högsta ränta :
1,8780(94,251)
% of Eq Price Lvl :
50,00