Försäljning

Auktionsdatum :
2022-12-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019175639
Förfall :
2023-06-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 388
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,88
Antal bud :
63
Antal acc bud :
42
Snittränta :
2,4120(98,717)
Lägsta ränta :
2,3300(98,760)
Högsta ränta :
2,5060(98,668)
% of Eq Price Lvl :
17,14