Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0018767873
Förfall :
2023-01-18
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
23 071
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,85
Antal bud :
74
Antal acc bud :
45
Snittränta :
1,4167(99,678)
Lägsta ränta :
1,3500(99,693)
Högsta ränta :
1,4470(99,671)
% of Eq Price Lvl :
75,90