Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
5 970
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,97
Antal bud :
25
Antal acc bud :
6
Snittränta :
2,2081(90,517)
Lägsta ränta :
2,1900(90,628)
Högsta ränta :
2,2170(90,463)
% of Eq Price Lvl :
42,96

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 700
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,70
Antal bud :
20
Antal acc bud :
6
Snittränta :
2,0687(96,868)
Lägsta ränta :
2,0500(97,048)
Högsta ränta :
2,0730(96,826)
% of Eq Price Lvl :
91,67