Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-29
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
350
Total budvolym :
620
Emitterat institutioner:
350
Teckningskvot :
1,77
Antal bud :
10
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,4000(120,061)
Lägsta ränta :
-0,4000(120,061)
Högsta ränta :
-0,4000(120,061)
% of Eq Price Lvl :
100,00