Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017133655
Förfall :
2022-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 950
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,79
Antal bud :
25
Antal acc bud :
19
Snittränta :
1,5306(99,653)
Lägsta ränta :
1,3200(99,700)
Högsta ränta :
1,5900(99,639)
% of Eq Price Lvl :
82,35