Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
10 660
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
5,33
Antal bud :
26
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,1880(92,451)
Lägsta ränta :
2,1880(92,451)
Högsta ränta :
2,1880(92,451)
% of Eq Price Lvl :
100,00