Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017133655
Förfall :
2022-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 225
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,05
Antal bud :
51
Antal acc bud :
9
Snittränta :
1,1413(99,697)
Lägsta ränta :
1,0900(99,710)
Högsta ränta :
1,2200(99,676)
% of Eq Price Lvl :
90,00