Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
8 410
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
4,81
Antal bud :
34
Antal acc bud :
4
Snittränta :
1,8680(103,365)
Lägsta ränta :
1,8660(103,383)
Högsta ränta :
1,8690(103,356)
% of Eq Price Lvl :
95,83