Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
2 230
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
8,92
Antal bud :
13
Antal acc bud :
3
Snittränta :
2,2726(100,578)
Lägsta ränta :
2,2690(100,587)
Högsta ränta :
2,2740(100,574)
% of Eq Price Lvl :
60,00