Försäljning

Auktionsdatum :
2022-08-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
340
Emitterat institutioner:
50
Teckningskvot :
0,68
Antal bud :
13
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,1145(133,128)
Lägsta ränta :
-1,1310(133,498)
Högsta ränta :
-1,0980(132,759)
% of Eq Price Lvl :
100,00