Försäljning

Auktionsdatum :
2022-08-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0018397499
Förfall :
2022-11-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
14 670
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,96
Antal bud :
51
Antal acc bud :
39
Snittränta :
1,0431(99,702)
Lägsta ränta :
0,8500(99,757)
Högsta ränta :
1,0965(99,687)
% of Eq Price Lvl :
12,00