Försäljning

Auktionsdatum :
2022-07-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0018245821
Förfall :
2022-10-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 905
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,09
Antal bud :
61
Antal acc bud :
26
Snittränta :
0,6755(99,807)
Lägsta ränta :
0,6400(99,817)
Högsta ränta :
0,6950(99,802)
% of Eq Price Lvl :
44,19