Försäljning

Auktionsdatum :
2022-06-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016787204
Förfall :
2022-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
17 279
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,38
Antal bud :
59
Antal acc bud :
49
Snittränta :
0,5224(99,875)
Lägsta ränta :
0,4400(99,895)
Högsta ränta :
0,6300(99,850)
% of Eq Price Lvl :
17,29