Försäljning

Auktionsdatum :
2022-06-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 186
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-06-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 756
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,38
Antal bud :
24
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,7060(100,450)
Lägsta ränta :
1,7000(100,512)
Högsta ränta :
1,7070(100,439)
% of Eq Price Lvl :
85,00