Försäljning

Auktionsdatum :
2022-06-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 570
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,91
Antal bud :
57
Antal acc bud :
46
Snittränta :
1,6217(101,326)
Lägsta ränta :
1,5780(101,784)
Högsta ränta :
1,6390(101,146)
% of Eq Price Lvl :
52,00