Försäljning

Auktionsdatum :
2022-05-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
18 300
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,66
Antal bud :
53
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,8773(98,693)
Lägsta ränta :
1,8690(98,777)
Högsta ränta :
1,8788(98,677)
% of Eq Price Lvl :
70,00