Försäljning

Auktionsdatum :
2022-04-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
785
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,57
Antal bud :
16
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-1,2791(131,629)
Lägsta ränta :
-1,3920(134,204)
Högsta ränta :
-1,1700(129,190)
% of Eq Price Lvl :
50,00