Försäljning

Auktionsdatum :
2022-04-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
4 846
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
2,77
Antal bud :
29
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,3244(108,733)
Lägsta ränta :
1,3075(108,900)
Högsta ränta :
1,3300(108,677)
% of Eq Price Lvl :
59,29