Försäljning

Auktionsdatum :
2022-04-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017768617
Förfall :
2022-07-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 565
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,91
Antal bud :
46
Antal acc bud :
31
Snittränta :
-0,1985(100,051)
Lägsta ränta :
-0,2400(100,061)
Högsta ränta :
-0,1840(100,047)
% of Eq Price Lvl :
49,50