Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 650
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,65
Antal bud :
14
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,4590(102,493)
Lägsta ränta :
0,4590(102,493)
Högsta ränta :
0,4590(102,493)
% of Eq Price Lvl :
100,00