Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017564297
Förfall :
2023-03-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 745
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,35
Antal bud :
45
Antal acc bud :
17
Snittränta :
-0,2307(100,242)
Lägsta ränta :
-0,3000(100,314)
Högsta ränta :
-0,2120(100,222)
% of Eq Price Lvl :
14,00