Försäljning

Auktionsdatum :
2022-02-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 350
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,90
Antal bud :
18
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,6631(115,698)
Lägsta ränta :
0,6600(115,732)
Högsta ränta :
0,6650(115,678)
% of Eq Price Lvl :
28,33