Försäljning

Auktionsdatum :
2022-02-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
5 800
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,80
Antal bud :
17
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,6184(100,988)
Lägsta ränta :
0,6184(100,988)
Högsta ränta :
0,6184(100,988)
% of Eq Price Lvl :
100,00