Försäljning

Auktionsdatum :
2022-02-17
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
890
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,78
Antal bud :
17
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-1,3750(133,151)
Lägsta ränta :
-1,3920(133,545)
Högsta ränta :
-1,3620(132,851)
% of Eq Price Lvl :
85,00