Försäljning

Auktionsdatum :
2022-02-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
4 376
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
2,50
Antal bud :
21
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,6560(115,832)
Lägsta ränta :
0,6450(115,951)
Högsta ränta :
0,6610(115,778)
% of Eq Price Lvl :
58,00