Försäljning

Auktionsdatum :
2022-02-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 020
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,08
Antal bud :
18
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,8621(123,212)
Lägsta ränta :
-1,8621(123,212)
Högsta ränta :
-1,8621(123,212)
% of Eq Price Lvl :
100,00