Försäljning

Auktionsdatum :
2022-02-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017485543
Förfall :
2022-05-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
19 240
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,92
Antal bud :
39
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,1986(100,057)
Lägsta ränta :
-0,2100(100,060)
Högsta ränta :
-0,1900(100,054)
% of Eq Price Lvl :
46,50