Försäljning

Auktionsdatum :
2022-01-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 100
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,13
Antal bud :
6
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,1565(102,975)
Lägsta ränta :
-0,1565(102,975)
Högsta ränta :
-0,1565(102,975)
% of Eq Price Lvl :
100,00