Försäljning

Auktionsdatum :
2021-12-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015659529
Förfall :
2022-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 925
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,59
Antal bud :
39
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,4582(100,101)
Lägsta ränta :
-0,5100(100,112)
Högsta ränta :
-0,3360(100,074)
% of Eq Price Lvl :
68,00