Försäljning

Auktionsdatum :
2021-11-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017084494
Förfall :
2022-02-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
44 223
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
5,90
Antal bud :
84
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,5126(100,117)
Lägsta ränta :
-0,5710(100,130)
Högsta ränta :
-0,4800(100,109)
% of Eq Price Lvl :
28,00