Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016830715
Förfall :
2022-01-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
13 793
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,84
Antal bud :
50
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,3985(100,106)
Lägsta ränta :
-0,4200(100,112)
Högsta ränta :
-0,3850(100,103)
% of Eq Price Lvl :
67,50