Försäljning

Auktionsdatum :
2021-11-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 876
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
2,50
Antal bud :
18
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,7584(120,483)
Lägsta ränta :
-1,7622(120,522)
Högsta ränta :
-1,7523(120,419)
% of Eq Price Lvl :
42,00