Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016609440
Förfall :
2021-11-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 760
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,55
Antal bud :
31
Antal acc bud :
16
Snittränta :
-0,1999(100,057)
Lägsta ränta :
-0,2200(100,063)
Högsta ränta :
-0,1920(100,055)
% of Eq Price Lvl :
62,00