Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016102057
Förfall :
2022-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 950
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,19
Antal bud :
38
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-0,2047(100,178)
Lägsta ränta :
-0,2200(100,192)
Högsta ränta :
-0,2000(100,174)
% of Eq Price Lvl :
81,05