Försäljning

Auktionsdatum :
2021-12-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
5 150
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,15
Antal bud :
18
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,1014(105,128)
Lägsta ränta :
0,0995(105,143)
Högsta ränta :
0,1040(105,107)
% of Eq Price Lvl :
3,85