Försäljning

Auktionsdatum :
2021-11-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 050
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,70
Antal bud :
21
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,3414(119,713)
Lägsta ränta :
0,3350(119,786)
Högsta ränta :
0,3450(119,672)
% of Eq Price Lvl :
100,00