Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
11 290
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,76
Antal bud :
30
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,2019(103,566)
Lägsta ränta :
0,1975(103,595)
Högsta ränta :
0,2040(103,552)
% of Eq Price Lvl :
77,50