Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 600
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,30
Antal bud :
16
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,0278(104,949)
Lägsta ränta :
0,0250(104,963)
Högsta ränta :
0,0285(104,945)
% of Eq Price Lvl :
100,00