Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 225
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,48
Antal bud :
25
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,4456(118,721)
Lägsta ränta :
0,4435(118,745)
Högsta ränta :
0,4475(118,700)
% of Eq Price Lvl :
100,00