Försäljning

Auktionsdatum :
2021-05-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745 
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 555
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
15
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,4044(129,293)
Lägsta ränta :
-1,4130(129,417)
Högsta ränta :
-1,3920(129,116)
% of Eq Price Lvl :
40,00