Försäljning

Auktionsdatum :
2021-05-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015961958
Förfall :
2021-08-18
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
18 010
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
32
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,1867(100,043)
Lägsta ränta :
-0,1990(100,045)
Högsta ränta :
-0,1780(100,041)
% of Eq Price Lvl :
49,00