Försäljning

Auktionsdatum :
2021-05-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015961958
Förfall :
2021-08-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
24 700
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,47
Antal bud :
39
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,1914(100,051)
Lägsta ränta :
-0,2100(100,056)
Högsta ränta :
-0,1830(100,049)
% of Eq Price Lvl :
7,55