Försäljning

Auktionsdatum :
2021-05-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
12 725
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
6,36
Antal bud :
24
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,1350(104,290)
Lägsta ränta :
0,1350(104,290)
Högsta ränta :
0,1350(104,290)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-05-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
11 570
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,86
Antal bud :
23
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,3640(97,654)
Lägsta ränta :
0,3640(97,654)
Högsta ränta :
0,3640(97,654)
% of Eq Price Lvl :
100,00