Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-29
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 250
Total budvolym :
2 585
Emitterat institutioner:
1 250
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
37
Antal acc bud :
16
Snittränta :
-1,5654(117,560)
Lägsta ränta :
-1,5810(117,729)
Högsta ränta :
-1,5600(117,502)
% of Eq Price Lvl :
45,00