Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015811351
Förfall :
2021-07-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
23 575
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,14
Antal bud :
56
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,1982(100,045)
Lägsta ränta :
-0,2140(100,049)
Högsta ränta :
-0,1900(100,043)
% of Eq Price Lvl :
13,31